Adfærdsbehandling

 • Møde med hund og ejer
 • Skriftlig behandlingsplan
 • Opfølgende telefon konsultation

fra kr.

1.850,-

Detaljer

Adfærdskonsultation

 • Møde med hund og ejer
 • Mundtlig rådgivning
 • -

fra kr.

900,-

Detaljer

Adfærdstest

 • Møde med hund og ejer
 • Skriftlig vurdering
 • -

fra kr.

1.500,-

Detaljer

Hvalpetest

 • Møde med hvalp(e)
 • Skriftlig vurdering af hvalp
 • -

fra kr.

550,-

Detaljer

Adfærdsbehandling

Utroligt mange hunde går rundt med større eller mindre problemer som forringer kvaliteten af deres hverdag.

Problemerne bevirker ofte også at ejer og hund har langt mindre glæde af hinanden end de ville have hvis disse problemer kunne fjernes.

Det kunne for eksempel være:

 • Hunden kan ikke være alene hjemme uden at den enten ødelægger eller hyler og gør
 • Hunden er bange for skud, fyrværkeri, torden og andre høje lyde
 • Hunden er aggressiv overfor andre hunde eller mennesker
 • Hunden er bange for andre hunde eller mennesker
 • Hunden kører i et meget højt tempo når der for eksempel kommer gæster og kan slet ikke falde ned igen
 • Hunden jagter joggere, cykler, skygger, sin egen hale eller lignende
 • Hunden er bange for at køre i bil

Langt de fleste problemer kan løses ved en adfærdsbehandling.

En adfærdsbehandling er ikke en ”mirakel kur”. Der er (desværre) ikke nogen magisk knap jeg kan trykke på så problemet forsvinder!

Det kræver vilje og et stykke arbejde (fra ejerens side) at løse et adfærdsproblem.

Det er utrolig vigtigt ikke blot at symptom behandle ved udelukkende at fokusere på det forhåndenværende problem, men i stedet at finde frem til årsagen til det og så tage fat i behandlingen der.

Derfor stiller jeg, under en konsultation, en masse spørgsmål for at pejle mig ind på årsagen til problemet. Disse kan virke mere eller mindre relevante, men formålet med dem er at jeg kan danne mig så bredt et billede af hunden og dens hverdag som muligt.

En adfærdsbehandling koster kr. 1.850,- og indbefatter:

 • Pr. telefon eller mail aftales et tidspunkt hvor vi mødes, enten i hundens hjem eller hos mig. Ved denne lejlighed beder jeg dig om, på mail eller i et brev, at sende mig en beskrivelse af din hunds problem, dens hverdag, eventuelle sygdomme, opdrætter og alt hvad du ellers kan komme i tanke om omkring din hund
 • Konsultation af ca. 2 - 2,5 timers varighed hvor jeg spørger ind til problemet og eventuelt ser det. Hvis det varer over 2 timer faktureres der kr. 350,- pr. påbegyndte halve time
 • Skriftlig behandlingsplan der gennemgås pr. telefon efter modtagelsen
 • Opfølgende telefon samtale 2-3 uger efter modtagelsen af behandlingsplanen
 • Såfremt der er brug for en 2. behandling på samme problematik indenfor 6 måneder koster dette kr. 650,- pr. påbegyndt time

Eventuel transport beregnes i km fra Jørslevvej 19, 4653 Karise og til mødested. Prisen er kr. 4,- pr. km. Der faktureres for både ud og hjemtur.

Alle priser er inklusive 25% moms.

Adfærdskonsultation

Til tider kan det være nok at jeg blot ser problematikken og at vi snakker sammen om det.

Det kan for eksempel være:

 • Hjælp til at læse hundens signaler
 • Hvordan fører man hund og børn sammen
 • Hvordan fører man hund og hund sammen
 • Flokken (af hunde) ikke virker helt optimalt og i skal have nogle andre “øjne” på

Jeg laver en observation, som regel er det mest hensigtsmæssigt at dette foregår hos jer. Så vidt muligt skal alle der bor sammen med hunden være til stede.

I vil få mundtlig rådgivning mens jeg er hos jer.

Der laves ikke nogen skriftlig plan.

Varigheden er ca. 1,5 time og koster kr. 900,-

Pr. påbegyndt halve time udover de første 1,5 time faktureres kr. 300,-

Eventuel transport beregnes i km fra Jørslevvej 19, 4653 Karise og til mødested. Prisen er kr. 4,- pr. km. Der faktureres for både ud og hjemtur.

Alle priser er inklusive 25% moms.

Adfærdstest

Som følge at de store forventninger der er til vore hunde i det samfund vi lever i, samt den nuværende meget skrappe hundelov, kan du som hundeejer føle at der er behov for at få testet din hunds mentalitet.

Testen kan bruges til at indikere hundens temperament på testtidspunktet. Den viser hundens stærke og svage sider i den givne situation.

Testen har til formål at give et så bredt billede som muligt af hundens reaktion på forskellige udefrakommende omstændigheder, samt af dens reaktion i forhold til almindelig dagligdags situationer.

Det tilstræbes at testen foregår på et sted der kendt for hunden eller ligner noget den kender.

Der vil blive taget hensyn til den enkeltes hunds race og formåen. Derfor vil der også fra gang til gang blive vurderet hvilke elementer der skal med og hvilke der eventuelt udelades.

Under hele testen vil der blive lagt mærke til hundens kompetence i forhold til ”hundesprog”.

Der vil under testen så vidt muligt være en person til stede som den kender.

En adfærdstest koster kr. 1.500,- og inkluderer:

 • En beskrivelse af den enkelte hund som fortæller om dens reaktion på de enkelte elementer i testen
 • Efter testen vil der blive lavet en samlet konklusion

Eventuel transport beregnes i km fra Jørslevvej 19, 4653 Karise og til mødested. Prisen er kr. 4,- pr. km. Der faktureres for både ud og hjemtur.

Alle priser er inklusive 25% moms.

Hvalpetest

Alle hvalpe er skønne, det kan de fleste nok hurtigt blive enige om!

Dog kan der, selv indenfor samme kuld, være større eller mindre forskellige på de enkelte hvalpe.

En hvalpetest er ment som en vejledning i at se forskelligheder blandt individerne i et kuld.

Da testbeskrivelserne er baseret på én iagttagelse, er det udelukkende et skøn af den enkelte hvalps nuværende adfærd og temperament, samt en vurdering af de adfærdselementer, som der skal fokuseres på i den første tid efter hvalpen har skiftet hjem.

Testen er ikke en bestemmelse af den kommende voksne hunds adfærd og temperament.

Den kan blandt andet bruges til at finde ud af hvilken hvalp der bedst vil passe til dine ønsker i forhold til et lille nyt familiemedlem, samt hvilke “stærke” og “svage” sider den enkelte hvalp har.

Der kan laves test både på en enkelt hvalp, på nogle af hvalpene i et kuld eller på hele kuldet.

De enkelte dele af testen skrives ned og der laves til sidst en samlet vurdering af den enkelte hvalp.

Såfremt det er et helt kuld der testes laves der også en samlet vurdering af kuldet.

Pris pr. hvalp kr. 550,-

Eventuel transport beregnes i km fra Jørslevvej 19, 4653 Karise og til mødested. Prisen er kr. 4,- pr. km. Der faktureres for både ud og hjemtur.

Alle priser er inklusive 25% moms.